Общество

Кои са подходящите места за гласуване на избиратели с увреждания в Добрич

Информация за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли, във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс, публикува в сайта си Община Добрич.  От нея става ясно, че съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък. Непосредствено след това са посочени и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

–    В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)

–    В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)

    – В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41

    – В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)

    – В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 – секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)

    – В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)

    – В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 – ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, се съобщават най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

    Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“

    Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А

    СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2

    Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1

    СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2

    ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)

    Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36

    Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа

    Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа

    СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2

    Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа

    Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа

    ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”

    Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа

    Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А

    ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44

    СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)

    ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98.

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/ 600-416 и 058/ 601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес dobrich@dobrich.bg. В деня на изборите – 11 юли, заявки се приемат от 7  до 19 часа.

При заявяване от Общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 5 юли, до петък, 9 юли) от 8 до 17 часа може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден 11 юли на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/ 601-400.