Водещи новини - дясно Добрич Общество

Защо фирма от Добрич е пренебрегната в общински конкурс

Защо бе отнета възможността на представител на местния бизнес да участва в обществена поръчка на Община Добрич и защо администрацията пренебрегна свой лоялен партньор? За казуса разказа пред Про Нюз Добрич арх. Красимир Димитров, управител на „Прогрес 99“ ООД. Той е изпратил писма и до кмета на Добрич, председателя на Общинския съвет и председателя на Постоянната комисия по етика в ОбС.

Обществената поръчка е за доставка на кулинарна продукция за социалните заведения в Добрич и е на стойност над 300 хиляди лева. През последните две години фирмата е била изпълнител на две обособени позиции от тази поръчка, т.е. доставяли са храна на два социални дома. От фирмата твърдят, че не e имало нито едно оплакване от направените от тях доставки.

Нещо повече, през 2019 година „Прогрес 99“ са спечелили всички обособени позиции от търга, но били помолени да се откажат от някои, в полза на общинското предприятие „Столове“ ЕООД, тъй като обратното сериозно щяло да навреди на предприятието.

На 31 май т.г. е обявена обществена поръчка с „пряко договаряне“, а не от вида „публично състезание“, както е било години наред, и „Прогрес 99“ ООД не е сред поканените – не са имали дори възможност да подадат оферта. Поканено е общинското предприятие „Столове“ ЕООД и още две фирми, които според „Прогрес 99“ са „случайно подбрани дебютанти“.

От фирмата питат защо те – изпитан, доказал се във времето изпълнител, даващ конкурентни цени, не са поканени да участват.

Според управата на „Прогрес 99“, ако поръчката е с „публично състезание“, биха могли да участват много повече фирми и да се постигне най-изгодна оферта, като по-добре би бил защитен общественият интерес. Като представители на местния бизнес, те са обидени и смятат, че се погазват принципите на конкуренцията и равноправното отношение към всички доставчици.

Въпросът на арх. Димитров към властите е защо тази година е избран вида „пряко договаряне“, който ограничава броя на евентуалните оферти, които могат да бъдат подадени? И още – на какъв принцип са подбрани поканените да участват в прякото договаряне?

Тези въпроси отправи и Про Нюз Добрич към Община Добрич, като попитахме също не се ли   фаворизира общинското предприятие „Столове“ ЕООД? Защото малкият бизнес е този, който трябва да бъде подкрепян.

От Oбщината ни отговориха, че за прилагането на този вид процедура са изпълнени предпоставките и изискванията според Закона за обществените поръчки.

„Разпоредбите на Закона и Правилника за приложението му не предвиждат изискване към възложителя да кани участници, изпълнявали вече такава обществена поръчка, или да мотивира избора си на лицата, до които се изпраща поканата за участие в „прякото договаряне“. Законодателят е оставил изцяло в оперативната самостоятелност на възложителя преценката кои лица да покани в договарянето. В този смисъл е и практиката на Комисията за защита на конкуренцията.  В настоящия случай Община град Добрич е поканила 3 фирми с адрес на управление в град Добрич.

Следва да се има предвид, че волята на законодателя в тази насока е абсолютно ясна и непротиворечива. Съгласно чл.63, ал.6 ЗОП: Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им. Следователно предходен опит в конкретната обществена поръчка е ирелевантен за законосъобразното провеждане на процедурата. В поканата за участие, възложителят е поставил изисквания към личното състояние на участниците и е заложил критерии за подбор, напълно съобразени с действащата нормативна уредба в областта на обществените поръчки.

С оглед на гореизложеното, безспорно е спазена разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, възлагането на обществените поръчки да се провеждат при спазването на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност от страна на възложителите. В конкретния случай не е нарушен нито един от прокламираните от Закона за обществените поръчки принципи“, се казва в отговора.

 Законодателни нарушения няма, но случилото се не е морално и етично, категорични са от „Прогрес 99“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *