Водещи новини - дясно Добрич Общество

Община Добрич подкрепяла местния бизнес

От Община град Добрич разпространиха информация, в която се твърди, че ръководството й „винаги е подкрепяло  както малкия и среден бизнес, така и общинските дружества, спазвайки всички законови разпоредби. Основният принцип при работата и с едните, и с другите винаги е било спазването на българското законодателство.

Макар да не се посочват материалът и датата на публикацията му, както е нужно при право на отговор, а името на медията дори не е изписано правилно, става ясно, че написаното е по повод публикацията от днес, 15.06.2021 г. в Про Нюз Добрич „Защо фирма от Добрич е пренебрегната в общински конкурс“.

Съзнавайки отговорността си, като най-четената медия в област Добрич и уважавайки правото  на всеки читател сам да прави изводи, без да се нуждае от уточнения на вече дадена официална позиция, ще припомним, че в материала си дадохме думата на арх. Красимир Димитров, управител на „Прогрес 99“ ООД, във връзка с обществената поръчка за доставка на кулинарна продукция за социалните заведения в Добрич на стойност над 300 хиляди лева. През последните две години фирмата е била изпълнител на две обособени позиции от тази поръчка, като твърдят, че не e имало нито едно оплакване от направените от тях доставки.  На 31 май т.г. е обявена обществена поръчка с „пряко договаряне“, а не „публично състезание“, както е било години наред, и „Прогрес 99“ ООД не е сред поканените. Арх. Димитров пита защо бе отнета възможността на представител на местния бизнес да участва в обществена поръчка на Община Добрич и защо администрацията пренебрегна свой лоялен партньор? Тези въпроси той е поставил и в писмата, които е изпратил до кмета на Добрич, председателя на Общинския съвет и председателя на Постоянната комисия по етика в ОбС.

Спазвайки правилата на журналистическата етика и всички професионални стандарти, потърсихме становището и отговори на тези и други въпроси от Община град Добрич. В публикацията ни е цитиран отговорът на администрацията, че „за прилагането на този вид процедура са изпълнени предпоставките и изискванията според Закона за обществените поръчки. Както и че „С оглед на гореизложеното, безспорно е спазена разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, възлагането на обществените поръчки да се провеждат при спазването на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност от страна на възложителите. В конкретния случай не е нарушен нито един от прокламираните от Закона за обществените поръчки принципи“.

Въпреки коректно поднесената информация и цитирана тяхна официална позиция, от Община град Добрич не одобряват заглавието и материала ни, като твърдят, че публикацията ни е „тенденциозно озаглавена“ и правим внушения, че „Общината не спазва морални и законови норми и правила и че се влияе от лични предпочитания.” Затова „категорично не ги приемат“. Няма оспорени факти, а само уточнение, че фирма „Прогрес 99“ ООД през последните 5 г.  е сключила 17 договора с Община град Добрич на обща стойност над 3 млн. лв., като последният от тях е сключен на 01.03.2021 г. В потвърждение прилагат и справка. Виж по-долу:  

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.