Бизнес Водещи новини - дясно Генерал Тошево Общество

Със засаждане на фиданки дадоха старт на рекултивацията на депото за отпадъци край Ген. Тошево

Днес, 11 юни, в зала „Дора Габе“ на Община Генерал Тошево се проведе заключителна пресконференция по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Генерал Тошево“.

Събитието е било водено от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, информираха от пресцентъра на Общината. На срещата са присъствали също членове на екипа, работещ по проекта, представители на фирмата-изпълнител, ръководители на институциии жители на града.

Общата стойност на проекта е 3 077 142,81 лв., в това число 2 615 571,38 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 461 571,43 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Той включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка. Те имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Финансирането е от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Извършените дейности целят: рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци; намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци; вписване в релефа на околния терен на тялото но отпадъците; намалени рискове за човешкото здраве в общината; подобряване на жизнената среда на населението на територията на общината; създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

Официалната церемония по откриване на обекта се състоя на място в землището на квартал Пастир, град Генерал Тошево, където бе прерязана лента и бяха посадени фиданки. Това сториха кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров, неговият заместник Деян Димитров и Николай Николов – представител на строителния надзор.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *