Бизнес Водещи новини - дясно Каварна Общество

Стартира финалната фаза от трансформацията в зелено пространство на депото за отпадъци край Каварна

На 08.06.2021 г. от 10:00 часа, зам.- кметът на община Каварна и ръководител на проекта Георги Балтаджиев откри заключителна церемония и пресконференция за приключване на строително-монтажните работи на обект Депо за отпадъци“, по проект№:BG16M1OP002-2.010-0021„Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.

Общата стойност на проекта е 1 126 338.14 лв., от които 957 387.42 лв. Европейско и 168 950.72 лв. Национално съфинансиране. Предвидените дейности по проекта включват:

  • техническа рекултивация на сметището на стойност 977 259,70 лв.
  • биологична рекултивация с осигурено собствено финансиране на стойност 14 344,31 лв., за период от три години
    • предстои теренът да бъде затревен, което ще позволи създаване на устойчиво зелено пространство

На събитието присъстваха екипа за управление на проекта, представители на фирмите – изпълнители на дейностите, включени в проекта и граждани.

източник: Община Каварна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *