Бизнес Общество Политика

Младежи с интерес към Кохезионната политика обсъждаха възможности за сближаване между България и Румъния

Активна дискусия с младежката общност от трансграничния регион на Румъния и България се проведе на 7 юни 2021 г. Организатор на събитието бе Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ в рамките на проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“, финансиран по покана 2020CE16BAT012 на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

В дискусията се включиха повече от 20 души с интереси в областта на политиката на сближаване и програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, и техните приоритети за предстоящия програмен период 2021 – 2027 г. Всички участници заявиха интереса си по въпросите за активно гражданство и мотивиране включването на младите хора в процесите по планиране и изпълнение на оперативни и трансгранични програми. По време 4-часовата интерактивна среща с организираната фокус група бяха обсъдени част от изготвените в рамките на проекта продукти. Това са практическо помагало за механизмите за гражданско участие в процесите на програмиране и изпълнение на (оперативни и трансгранични) програми и видеа с успешни инициативи, реализирани по INTERREG V-A Румъния – България. Скоро тези разработки ще бъдат представени и на широката аудитория.

По време на дискусионните и работни сесии възникнаха идеи за инициативи и сътрудничество в принос на местното и регионално развитие.

В самото начало на следващата седмица подобно събитие ще се проведе със заинтересованите страни от трансграничния регион на Румъния – младежки работници и лидери, млади хора, участвали в изпълнението на проекти и други.

Проектът RoBulUs е насочен към повишаване участието на младите хора в планирането и изпълнението на Политиката на сближаване (Кохезионна политика) на Европейския съюз в периода 2021-2027 година, с фокус върху Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027.

източник: Областен информационен център- Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *