Водещи новини - дясно Здраве Общество

РЗОК-Добрич: През юни можем да сменим личния си лекар

Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни задължително осигурените лица /ЗОЛ/ могат да променят избора си на общопрактикуващ лекар. От Регионалната здравноосигурителна каса в Добрич напомнят, че  формулярът може да се изтегли от сайта на НЗОК – www.nhif.bg.

 Задължително осигурено лице, което желае да направи нов постоянен избор, представя на новоизбрания общопрактикуващ лекар:

  • здравноосигурителната си книжка
  • третия екземпляр от регистрационната форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар (в случай, че не притежава здравноосигурителна книжка)
  •  попълнен регистрационен формуляр за постоянен избор

При последната смяна на избор на ОПЛ, през м.декември 2020 г., 3245 задължително осигурени лица са осъществили/променили избора си на общопрактикуващ лекар в област Добрич.

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ – ИЗКЛЮЧЕНИЯ

При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична медицинска помощ /прекратяване на договора с РЗОК/, ЗОЛ има право на нов избор.

При промяна на настоящия адрес всяко лице има право на нов избор на лекар (без това да е обвързано със срок).

Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор на общопрактикуващ лекар, могат да направят временен избор. Това се осъществява с формуляр за временен избор на общопрактикуващ лекар, който може да се изтегли от сайта на НЗОК www.nhif.bg.

При изтичане на срока на временния избор на задължително осигуреното лице извън здравния район, в който е осъществен постоянният избор, автоматично се възстановява последният постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

Когато здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място за срок до 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

В случаите, когато се осъществи нов избор на общопрактикуващ лекар, здравноосигуреното лице предоставя на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация. Извлечение с копие от необходимата медицинска документация се предоставя на здравноосигуреното лице при поискване от него от предишния ОПЛ. Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на лицата от датата, на която е осъществен изборът, като здравноосигуреното лице се включва в пациентската му листа от тази дата.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *