Водещи новини - дясно Общество

Над 1 млн. лева за системата за управление на обществения транспорт в Добрич

На 30 спирки в града ще има електронни информационни табла с информация за вида на превозното средство, маршрутната линия, минутите до пристигане на превозното средство

Обществена поръчка за изграждане на система за управление на обществения транспорт обяви Община Добрич. Тя е в рамките на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прогнозната стойност на поръчката е 897 620 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 1 юли или над 1,077 млн.лв.

Изпълнението на дейността включва предоставяне на цялостната Софтуерна система във вид на облачна услуга. Всички необходими ресурси за осигуряване на нормална експлоатация на облачната услуга се осигуряват от изпълнителя, както и доставка на оборудването на контролен център за управление на масовия градски обществен транспорт /МГОТ/, включително доставка и монтаж на необходимото комуникационно оборудване, видео стена и работни места/място за оператори/диспечери и широкоекранен монитор (видео стена).

Предвижда се изграждане на система за управление на обществения транспорт (в т. ч. хардуер и софтуер), включваща:

● Система за позициониране на возилата (AVL система:) с диспечерски (контролен) център, събиращ и обработващ информацията и управляващ системата в реално време;

● Система за предоставяне на информация в реално време за пътниците (RTPI система) с web-базирано решение за предоставяне на информация за движението на обществения транспорт и подсистема за управление на електронни информационни табла /ЕИТ/;

Според поръчката трябва да бъдат доставени и монтирани ЕИТ на 30 спирки на територията на града. Сред изискванията са те да визуализират информация за вида на превозното средство, номера на маршрутната линия, крайната спирка от маршрута на линията (направление), минутите до пристигане на спирката на съответното превозното средство. Всички ЕИТ е необходимо да могат да оповестяват гласово информацията за всяка маршрутна линия и да притежават съответното устройство с оглед на осигуряване на достъпност до градския транспорт на незрящи хора и хора с нарушено зрение.

Предвижда се доставка и монтаж на цялостно бордово оборудване с AVL технология за 50 превозни средства, включително бордови компютри и проследяващи компоненти (GPS/ GPRS). Според поръчката трябва да бъде създаден информационен интернет портал, който да визуализира автоматично информацията от Системата за управление на обществения транспорт на интернет достъп портал градския транспорт. Системата ще визуализира наличните линии на градския транспорт, маршрут и тяхното разписание, времетраене до пристигането на превозното средство до следващата спирка и други.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *