Бизнес Водещи новини - дясно Образование Общество Развлечение Туризъм

Лятна ваканция ’21: С 500 лв. на одобрен ученик по НП “Отново заедно“ ще се заличи и ковид дистанцията

Пътуване за шест дни през лятната ваканция, финансирано със средства от държавната хазна, ще помогне на ученици от първи до 11 клас, както и на преподавателите, да възстановят комуникацията помежду си, да обогатят културата си, да насърчи работата в екип, както и да спомогне за увеличаване на физическата активност на одобрените участници. Подборът ще се осъществява от Педагогическия съвет във всяко училище, на база специфичните за учебното заведение критерии. Целта на вносителите е, селекцията да бъде съобразена със спецификата на конкретното училище, както и с интензивността на дистанционния учебен процес през последните две учебни години.

Всичко това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която беше публикувана за 14-дневно обществено обсъждане.

ДЕТАЙЛИТЕ

От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват ученици от I до XI клас през настоящата учебна година в държавни и общински училища. Те ще бъдат разпределени в групи по 10 до 15 души. Всяка група ще бъде придружавана от учител или друг педагогически специалист. 

Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не повече от 12 участници, вкл. придружителя. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки – той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемаща време конкурсна процедура.

Туристическият пакет за всеки участник в „Отново заедно“ е на стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни. За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в Министерството на образованието и науката (МОН) минимален набор от документи, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях. Заявки ще се приемат от одобряването на програмата от правителството до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на предвидените финансови средства. Документите ще се проверяват от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване.

Държавата изпраща 30 000 ученици на лятна почивка

За „Отново заедно“ са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти. 

Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *