Водещи новини - дясно Добрич Общество

Новите противоепидемични мерки в град Добрич до 31 юли (заповед)

С нова Заповед от 31 май 2021 г., кметът на Община град Добрич въвежда временни противоепидемични мерки за територията на град Добрич, валидни до 31 юли 2021 г.

Допускат се посещения на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни (по изключение и по преценка на директора на институцията, при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията). Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

Клубовете на пенсионера на територията на Община град Добрич продължават работата си, при спазване на мерките от съгласувания с РЗИ Добрич план за работа на клуба на пенсионера в условията COVID-19.

Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич ще става съгласно указания на АСП и МТСП.

Новата Заповед отменя Заповед № 670 от 19.05.2021г.

Пълен текст наЗаповед № 727 от 31.05.2021 г. на кмета на Община град Добрич, влизаща в сила от 01.06.2021 г.

zapoved_31.05.2021г_

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *