Без категория

МЗ: Белите хартиени рецепти да се обработват от аптеките и след 1 юни

С така предложената корекция, от Министерство на здравеопазването предвиждат и след 1 юни т.г. аптеките да продължат обработването на рецептурни бланки с бял цвят. До решение се е стигнало след постъпило в МЗ предложение на Българския лекарски съюз, съобщават от новия ръководен екип на Здравно министерство.

Основанията за промяна в издадената от предшественика на министър Кацаров Наредба са:

  • затрудненията, които срещат медицинските специалисти без сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, на които се налага да извършат допълнителни разходи за внедряване на софтуер за издаване на е-рецепти
  • трудностите пред лекари, които предписват лекарствени продукти на хоспитализирани пациенти

Промяната в Наредба № 4 дава възможност всички медицински специалисти да предписват лекарствени продукти както електронно, така и на хартиен носител, рецептурна бланка с бял цвят. Предложената алтернатива гарантира пълен достъп на населението до лекарствени продукти, в т.ч. предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари.

Целта – да се осигури достъпа на всички граждани до лекарствени продукти чрез създаване на необходимите възможности за предписване.

От МЗ припомнят, че  действащата Наредба № 4, обн., ДВ, бр. 37 от 2021 г., предвиждаше след 1 юни хартиените рецепти изцяло да бъдат заменени от електронни.

Още една промяна

Министерството на здравеопазването, във връзка с постъпило становище от Националната здравноосигурителна каса, предлага и промяна в текстовете, касаещи протоколите, издавани от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология.

Предлага се да отпадне изискването за преиздаване на тези протоколи, а същите да се изпълняват до изтичане срока им на валидност. Предложението на НЗОК е продиктувано от идентифицирани затруднения както за комисиите в лечебните заведения, така и за здравноосигурените лица с онкологични заболявания. С новите текстове, които МЗ предлага, ще се гарантира навременно лечение на българските пациенти чрез предписаните им лекарствени продукти, като не се допусне възможност да настъпи неблагоприятно въздействие от преиздаването на протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология.

Здравният министър припомня, че  действащата Наредба № 4, предвижда протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология да се преиздадат по образец (приложения към Наредбата) и да се изпълняват до изтичане на срока на валидност на съответните първоначални протоколи. 

Пълен текст на мотивите за промени, от новоназначения служебен здравен министър д-р Стойчо Кацаров ↓

motivi_nar_dop_nar_4

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *