Бизнес Общество

Повишен интерес в шест от добричките общини към откритите приемни на ОИЦ-Добрич

С изнесени приемни и открити щандове, експертите от Областен информационен център – Добрич популяризираха фондове на ЕС в България в общините Каварна, Балчик, Шабла, Тервел, Крушари и Генерал Тошево. Срещите се проведоха в периода 11-17 май 2021 г., като близо 100 заинтересовани лица получиха безплатна информация за актуалните и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г., Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. Това е първата обиколка за 2021 година, припомнят от Областния инфоцентър.

Земеделските производители активно се интересуваха от отворената до 23 юли 2021 г. за кандидатстване подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  Тя ще финансира проекти на регистрирани от най-малко 36 месеца земеделски стопани и признати групи/организации на производители за колективни инвестиции. Интерес предизвика и отворената от 17 май подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1,  за която ОИЦ – Добрич ще проведе  уебинар на 18 май, от 10:00 часа, във фейсбук страницата на Областен информационен център –Добрич https://www.facebook.com/oic.dobrch/live/.

На откритите щандове бяха отправени и запитвания за условията за кандидатстване и размера на финансовата помощ  по предстоящите подмерки 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, планирани да бъдат отворени през септември тази година. С по 25 000 евро ще бъдат подкрепени младите земеделски стопани за създаване и развитие на стопанства, а малките земеделски стопанства ще бъдат финансирани с по 15 000 евро.

Посетителите на откритите приемни се интересуваха и от мерките за запазване на заетостта към Агенцията по заетостта. По проект „Заетост за теб“ работодателите могат да наемат безработни лица, като по проекта се покриват разходите за субсидирана заетост за период до 6 месеца в размер на минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя. Средствата по проект „Запази ме“ са насочени към подкрепа на служителите в предприятия, които са преустановили дейност и са били в неплатен отпуск след наложените противоепидемични мерки. За запазване на заетостта на работниците и служителите в секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм се предоставят 290 лв. компенсации по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Сovid-19“.

С проведената изнесена приемна ОИЦ-Добрич повиши и информираността на гражданите относно предоставяните от центъра услуги. На всички посетители бяха раздадени рекламни и информационни материали, изготвени от екипа на центъра.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *