Бизнес Добрич Общество

Обявиха обществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Добрич

Обществено обсъждане на проект за План за интегрирано развитие на Община град Добрич /ПИРО/ за 2021-2027 година е обявено в сайта на местната администрация. Посочва се, че в своята същност ПИРО е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управление през следващите 7 години.

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Добрич.

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – 2021-2027 г. Основната му цел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 31 май  на електронен адрес: dobrich@dobrich.bg с копие до cneshkova@arci-ngo.org.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *