Добрич Здраве Общество

Избират директор на Комплекса за социални услуги в Добрич

Конкурс за длъжността директор на Комплекса за социални услуги в Добрич обяви Общината. Комплексът обединява два центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и два центъра за настаняване от сеем тип на младежи с увреждания.

Сред изискванията към кандидатите са да с висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“, професионално направление: „Социални дейности”„Педагогика” и/ или „Психология”. Те трябва да имат 5 години стаж в съответното професионално направление.

Конкурсът ще се проведе в три етапа – допускане по документи, писмен изпит – тест и интервю.  

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община град Добрич, Център за услуги и информация, всеки работен ден от 8.30 до 12 часа и от 13.30 до 17 часа до 13 юни включително.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *