Водещи новини - дясно Каварна Общество

Сесията на Общинския съвет в Каварна се провали заради напускане на 7 съветници

26-ото заседание на Общинския съвет в Каварна днес беше прекратено поради липса на кворум в залата.  Така само 5 от общо 21 точки от дневния ред бяха обсъдени и гласувани от местния парламент.

„След гласуването на пета точка от дневния ред седем от първоначално регистриралите се съветници напуснаха залата без да посочат мотиви за това. Беше изчакан един час за събиране на кворум. След като това не се случи,  закрих заседанието. Останаха неприети 16 точки от дневния ред“, обясни за Про Нюз Добрич председателят на Общинския съвет Йордан Стоянов.

Той посочи, че сред петте точки, които са приети, е доклад за извършена финансова инспекция на Община Каварна, във връзка с преразход на представителните разходи на кмета Нина Ставрева.

Предсрочно освобождаване на председателя на ОбС в Каварна искат съветници

Приет е годишният финансов отчет за 2020 г. на МБАЛ Каварна, който е 320 000 лева печалба. Въпреки че част от напусналите залата съветници са гласували „въздържал се“, той е приет. Одобрен е и годишният финансов отчет на Медицински център I. Загубата е намалена с 10 000 лева и се дължи на това, че са начислени амортизации.

Приета е и докладната записка, внесена от част от напусналите по-късно съветници, за освобождаване от плащане на тротоарно право на заведенията в Каварна от юни до края на годината. Одобрена е и пета точка, с която се възлага на кмета да проучи възможността да се откупи частен имот, за да се осигури достъп на фирми, които извършват дейност в района. „Беше приет с 14 „за“ и 1 „против“. Аз бях против, поради факта, че според мен решението е незаконосъобразно“, коментира Стоянов.

Съветниците в Каварна с декларация за случая „Белгун“, председателят на ОбС остава

След това залата е напусната от съветниците Нина Ставрева /независим/, Пламен Белчев /БСП/, Виктория Керчева /БСП/, Марийка Стоянова /БСП/, Красимир Кръстев /независим/, Мима Василева /независим/, Айтен Аптулова /независим/.

Поради това, че двама общински съветници не са присъствали, за което са подали заявления по уважителни причини, в залата са останали осем общински съветници: Мариян Алексиев /ВМРО/, Младен Върбанов /ВМРО/, Божимир Тосков /ВМРО/, Стефан Стефанов /ВМРО/, Георги Йорданов /Атака/, Димитричка Цанева /ГЕРБ/, Христо Христов /ГЕРБ/, Йордан Стоянов /ГЕРБ/.

Председателят на ОбС в Каварна Йордан Стоянов: Правовият ред днес се запази

„Поради напускането на общинските съветници и липсата на кворум в резултат на това, не успяхме да разгледаме 16 точки от дневния ред. Сред тях бяха актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, определяне на началната годишна цена при отдаване под наем на празни поземлени имоти  в урбанизирана територия. Не беше разгледана докладна за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план и плана за улична регулация на град Каварна в обхвата на т.нар. Дамба във връзка с предстоящо кандидатстване на община Каварна с проект за рехабилитация и изграждане на модерна пешеходна зона. По този начин се забавя кандидатстването и може да не успеем да депозираме проекта в срок“, коментира Стоянов.

„Не са разгледани шест точки за прекратяване на съсобственост, с което ще се забавят инвестиционните намерения, както и две точки за предоставяне за безвъзмездно ползване на сгради на читалища, за продажба на поземлени имоти, където хората имат намерение да си построят къщи. Не успяхме да обсъдим и прехвърляне на автобус за нуждите на Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“. Последната точка от дневния ред беше за отпускане на еднократна финансова помощ за предстоящо лечение на гражданин на Каварна, който е в изключително тежко здравословно състояние“, каза председателят на Общинския съвет.

Йордан Стоянов припомни, че Общинските съветници полагат клетва: „…във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Каварна и да работя за тяхното благоденствие“

Нина Ставрева: Това е само началото и ние няма да се откажем

„С действието си днес напусналите заседанието общински съветници показаха, че работят само за малка част от гражданите на община Каварна и бизнеса, а не за всички, тъй като останаха без разглеждане много въпроси. Като общински съветници те знаят, че имат много привилегии, но и отговорности. Сред които и да присъстват на заседанията на постоянните комисии и на Общинския съвет. Отсъствието им е неизпълнение на техните задължения“, каза още Йордан Стоянов.

Припомняме, че на 15 април се проведе извънредно заседание на Общинския съвет в Каварна с искане за отстраняване на председателя Йордан Стоянов с аргументи за системно неизпълнение на задълженията му, както и заради това, че е допуснал името и позицията му в Общинския съвет да бъдат замесени в скандалния случай с побоя над Благомир Станев. След сесията бившият кмет на Каварна Нина Ставрева коментира пред Про Нюз Добрич, че съветниците, които поискаха отстраняването на Стоянов, ще решат да не участват в заседания на комисии на ОбС. Днес именно те са напуснали заседанието.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *