Водещи новини - дясно Каварна Общество

Нина Ставрева: Ние сме за конструктивен разговор, диалог и работа в полза на хората

На заседанието на Общинския съвет в Каварна днес седем общински съветници – независими и от БСП, напуснаха. Така в залата нямаше достатъчен кворум и се наложи то да бъде прекратено. В резултат останаха неразгледани 16 точки от дневния ред. Сред напусналите съветници е и бившият кмет, а по настоящем независим общински съветник Нина Ставрева

„Участвахме и на заседанията на комисиите, по всички докладни имах становища. Влязохме и на заседанието на Общинския съвет. Но атмосферата, която се получи, ни накара да напуснем“, коментира Нина Ставрева пред Про Нюз Добрич решението на седмината съветници да напуснат заседанието след пета точка.

Тя обаче беше категорична, че групата съветници – от БСП и независими, които в началото на месеца поискаха предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет ще продължат да участват в работата на ОбС. „Ще влизаме на заседанията, защото немалка част от докладните записки са свързани с искания на граждани, на фирми, прекратяване на съсобственост, продажби. Решихме, че трябва да сме разумни и отговорни. Затова участвахме и в днешното заседание на ОбС“, поясни Ставрева.

Сесията на Общинския съвет в Каварна се провали заради напускане на 7 съветници

„Дневният ред днес беше от 21 точки. Първите три ги разгледахме, гласуваха се. Стигнахме до точки  4 и 5, докладните записки за които са входирани от общински съветници. Едната докладна е входирана от Красимир Кръстев,        Мима Василева и мен. Тя касае освобождаване от такси. Водим такива разговори с представители на бранша от февруари. В края на февруари се оказа, че в Общински съвет и в общинска администрация е постъпило писмо от Българската асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите с призив общините да подпомогнат сектора, защото на всички ни е ясно, че това е един от най-засегнатите сектори от пандемията. В тази връзка разгледахме докладни и в други общини, където има взети такива решения. Входирахме докладна, която касае освобождаването от тротоарно право на  заведения за обществено хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма – да бъдат освободени от заплащане на такси. Общинският съвет няма право за взема решения за минали период. Затова предложихме от 1 май до 31 декември т.г. да бъдат освободени. Предвид това, че заседанието е на 29-и април, на самото заседание променихме периода да е от 1 юни, за да може да е влязло в сила решението на Общинския съвет. Това решение бе прието с 9 гласа „за“. Това, което много ни възмути, беше назидателният тон и демонстрация на неуважение и мощен отпор от страна и на кмета на Общината, и на съветниците от ВМРО. Ние очаквахме  становище, защото според Правилника за дейността на Общинския съвет след като има внесена докладна записка от съветник или група съветници, кметът на общината е длъжен в 7-дневен срок да даде становище  по самата докладна записка и проекта за решение. Такова на заседанието на комисиите не ни беше предоставено. Днес го намерихме на катедрите в залата на ОбС. В интерес на истината, вчера са го изпратили на имейлите. Това становище също разбуни духовете и предизвика коментари, защото в прав текст кметът е написала, че решението е неприемливо, защото се отнася само за определени задължени лица и може да се приема като лобистко, и е предпоставка за облагодетелстване на една малка част от физически и юридически лица, за сметка на всички други, извършващи търговска дейност на територията на община Каварна, че търсим медийни изяви, че сме популисти и т.н. Всъщност, това, което очаквахме да пише в становището е, ако тези физически и юридически лица от сектор „Туризъм“, какво ще коства на бюджета, колко по-малко пари ще влязат в приходната част. Така и не разбрахме. Едва ли не, бяхме обвинени, че ще навредим на бизнеса с тази докладна. Един от колегите от ВМРО дори каза, че информацията ни не е вярна, защото 2020 г. бил един от най-успешните туристически сезони. Обвини ни, че не четем. А тази година се очаквал двоен ръст в сектор „Туризъм“. Така или иначе ние входирахме тази докладна по искане на сектора в Каварна. Малките заведения пострадаха най-много, те просто не работиха. В крайна сметка така и не разбрахме какво ще бъде облекчението, какъв ще е ресурсът. Ако е необходима актуализация на бюджета, кметът може да входира такава и ние да гласуваме. Решението мина с 9 гласа „за“. Сега ще очакваме да влезе в сила и кметът да го изпълни“, обясни Нина Ставрева.

Съветниците в Каварна с декларация за случая „Белгун“, председателят на ОбС остава

Другата докладна е била предложена от петима съветници – Мима Василева, Красимир Кръстев, Виктория Керчева, Айтен Аптулова и Нина Ставрева. Тя касае един друг обществен проблем в Каварна с имот, частна собственост, който изпълнява функция на улица. През 90-те години на миналия век, след масовата приватизация фирмата „Камаш“ АД придобива собственост над този имот и започва да продава на части. 18 от тези имоти са придобити от различни физически и юридически лица – складове, дърводелски цехове, хранителни борси и т.н. При придобиването по никакъв начин не е уредено правото на достъп до тези имоти.

„Има спорове между Община Каварна и г-н Павлов, но те си ги разрешават, защото той дължи данъци на общината – данък сгради и такса смет, които той оспорва в съда. Това е спор, който ще се разреши по надлежния ред. Този имот е 3781 кв. м е бил определен в регулационния план като улица. В годините назад не е направено. Дадено е име „улица „Търговска“. Той изпълнява функции на улица, но де факто не е улица. Г-н Павлов входира искане на 11 февруари в ОбС като направи предложение общината да придобие този имот и да се осигури свободен достъп на всички. Казусът касае не само собствениците на тези обекти, а и много граждани, които ходят там. Докладната, която входирахме, съобразно ЗМСМА и нашата действаща наредба, предвижда да възложим на кмета на предостави становище за законосъобразност и за финансова обезпеченост, в случай, че тръгнем по пътя за придобиване, както и да възложи изготвяне на пазарна оценка от оценител на недвижими имоти. Искаме съответно и становище от главния архитект по отношение на това улица ли е, може ли да се определи като такава. И по тази докладна имаше страшен отпор, назидателен тон. Трудно се работи в такава атмосфера. Затова решихме, че трябва да напуснем, щом няма дух и конструктивен разговор. Ние не сме там, за да ни се кара някой. Потресени сме от демонстрацията на егоцентризъм“, каза още независимият общински съветник.

Нина Ставрева: Това е само началото и ние няма да се откажем

„Нашето решение е да проявим разум и отговорност и да участваме в заседания на комисии и на Общински съвет, днес не се получи. И в останалите точки от дневния ред имаше няколко докладни за прекратяване на съсобственост, продажба, прехвърляне на автобус, читалища, безвъзмездно отдаване на сгради. Това са важни неща, които трябва да минат. Но онова, за което борим ние е да има нормална атмосфера, отношение и комуникация между Общински съвет и общинска администрация. Един от мотивите ни за искане оставката на председателя на ОбС беше този – че няма комуникация между ОбС и общинска администрация, въпреки че заместник-кметът Митко Недев заяви, че много добре се работи. Но днес имахме пример за това, че тази комуникация е нарушена. Защото се оказа, че становището на г-жа Балтаджиева е закъсняло, защото много късно е изпратена докладната от ОбС към общинска администрация.

Ние сме за конструктивни разговори, диалог и работа в полза на хората. А, ако и другите са за същото, се надявам да няма повече такива случаи. Така или иначе ние не сме се отказали от искането на оставка на председателя       с мотив, че е допуснал името му да бъде забъркано в инцидента, с който стана известна Каварна. Но това категорично не значи, че няма да работим в Общинския съвет. Защото има проблеми, които са важни за гражданите на Каварна. Ние затова сме избрани – да приемаме решения, кметът да ги изпълнява и желанията на граждани и бизнес да се удовлетворяват и нещата да вървят. Но е много важно да има комуникация и конструктивен диалог“, каза още Нина Ставрева.  

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *