Водещи новини Общество

Най-голямо търсене в област Добрич има за работници в селското стопанство

Равнището на безработица в Добричка област през март 2021 г. е 6,80%, а в областния град Добрич е 4,95%

На работа през март 2021 г. в област Добрич са постъпили 785 безработни лица. Над 85,0% от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар, съобщават от Дирекция “Бюро по труда”. През месеца в трудова заетост са устроени 98 младежи на възраст до 29 години, както и 21 продължително безработни лица.
През март 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 944 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 791 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на селско, горско и рибно стопанство (219) и преработваща промишленост (214). Следват хотелиерство и ресторантьорство (195), търговия (42), държавно управление (33), образование (20), строителство (20). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 153 работни места.
Равнището на безработица в Добричка област през март 2021 г. е 6,80% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5 431, с 279 лица по-малко спрямо март предходната година. В сравнение с февруари 2021 г. се отчита намаление от 0,48 процентни пункта в равнището на безработица. За сравнение, през март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. е отчетено увеличение с 0,34 процентни пункта.
В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 2 216. Равнището на безработица в града е 4,95%, при 4,44% за март месец на 2020 г., с 0,51 процентни пункта по-високо. В сравнение с февруари 2021 г. се отчита намаление от 0,43 процентни пункта.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *