Бизнес Водещи новини - дясно Добрич Общество

Община Добрич ще тегли кредит от 1,9 милиона лева за ремонти на зала „Добрич“ и зала “Нели Божкова”

Общинският съвет на Добрич одобри единодушно изтеглянето на дългосрочен кредит от Общината. Това стана на днешната онлайн сесия на местния парламент. Кметският екип предвижда да инвестира средствата за ремонт на две от знаковите сгради на град Добрич – концертна зала “Добрич” (Органова зала) и Зала “Нели Божкова”.

Общата стойност на проекта е 2 334 130 лева с ДДС, като кредитът, искан от общината, е 693 390 лева плюс 218 500 лева за ДДС.

Община град Добрич е бенефициент по Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Предвидените инвестиции обхващат обекти в зона за въздействие, определена в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие като зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост. Сградите са общинска публична собственост.

За Зала Добрич се предвиждат основни ремонтни дейности, които обхващат покрива, фасадите, гримьорнитe, спомагателнитe помещения и коридори, зрителнатa зала и сцената, представителни помещения, гардеробни и санитарни възли. В обекта ще бъдат внедрени мерки на енергийна ефективност, ще бъде подобрен достъпът на лицата с увреждания, ще бъде доставено оборудване и обзавеждане като част от цялостното обновяване.

За зала Нели Божкова инвестиционният проект обхваща екстериора и увредени елементи на интериора. Самостоятелният обект на кота +0.00 ще бъде преустроен в детски интерактивен център. Ще бъдат изпълнени мерки за достъпна среда, противопожарни мерки и мерки за енергийна ефективност. Предвидено е закупуване на оборудване и обзавеждане.

От администрацията увериха, че с новите кредити няма да се надхвърли допустимото по смисъла на Закона за публичните финанси ниво на кредитна задлъжнялост на Общината.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *