Водещи новини - дясно Крими Общество

8 деца от област Добрич са пострадали от блудство и детска порнография през 2020 година

16 деца са били жертви на престъпления през 2020 година в област Добрич, съобщават от Статистическото бюро. 15 от тях са момичета, малолетни са били 10 деца.

Най-голям е броят и относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от блудство – те са 5, както и тези, пострадали от детска порнография – 3 деца.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от деца на възраст 8 – 17 години през 2020 година в област Добрич. Извършители на кражби са 51, или 52.0% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през Детската педагогическа стая за извършени престъпления, които са общо 98. Най-висок е делът на извършителите на взломни кражби – 17.6%.

12 деца са регистрирани за „унищожаване и повреждане на имущество“.

За извършени противообществени прояви през 2020 г. през ДПС са преминали 122 малолетни и непълнолетни. От тях момчета са 85, или 69.7%, а момичета – 37, или 30.3%.

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

• „прояви на насилие и агресия“ – 25 малолетни и непълнолетни

• „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 19 деца

• „тормоз“ – 15 малолетни и непълнолетни

• „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ – 11 деца

• „бягство от дома, от специализирана институция или социален дом“ – 10 деца

През 2020 година на отчет  в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 208 малолетни и непълнолетни за извършени от тях противообществени прояви и престъпления – 176 момчета и 32 момичета, което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 108 възпитателни дела. От тях 74 са образувани по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 103, като в срок до един месец са решени 70 дела, или 68.0%.

През 2020 г. местните комисии са наложили 197 възпитателни мерки на 135 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 138 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

• „предупреждение“ – в 66 случая 

• „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 45 случая 

• „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ – в 40 случая

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *