Водещи новини - дясно Общество

РДСП-Добрич: Изискването за имунизации за получаване на детски не е свързано с Covid

Защо при кандидатстване за семейни помощи за деца в социалните служби се изисква документ за ваксинациите на детето и дали това е свързано с Covid-19. Това попитаха наши читатели.

Про Нюз Добрич потърси за коментар Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Добрич.

От тям обясниха, че съгласно чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца: „Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст, се предоставят на семействата, които отговарят на условията по чл. 4а   ( чл. 4а регламентира правото на семейни помощи на семейства със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет) и живеят постоянно в страната, при условие, че детето:

1. не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето

2. редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата….

3.до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние

4. има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние

5. Живее постоянно в страната.“

Изброените по-горе 5 условия следва да са спазени едновременно, за да може семейството да получава месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст на детето.

От дирекцията посочиха още, че съгласно чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2017 г.) към заявлението-декларация, освен документи за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението, следва да се представи и служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *