Водещи новини - дясно Общество

Продължава застаряването на жителите на област Добрич, в 10 села живеят между 1 и 10 души

Продължава процесът на застаряване на населението в област Добрич, сочат данните на Статистиката. В края на 2020 година лицата на 65 и повече навършени години са 38 563, или 22.7% от населението на областта. В сравнение с 2019 г,. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.3%, а на мъжете – 18.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Най-застаряващо е населението в областите Видин, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, Смолян, Перник и Кюстендил. Област Добрич попада сред други 12 области, в които жителите на 65 години са между 22 и 25%.

На всеки жител на областта под 15 и над 65 години се падат по-малко от две лица в активна възраст, показват още данните.

С три години се е повишила средната възраст в Добричко за последните 10 години. През 2010 година тя е била 41.7 години, а в края на 2020 година – 44.7 години. Средната възраст в България за 2020 г. е 44.0 години.

Към края на 2020 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 – села. В областта има три населени места без население – с. Брястово (община Балчик), с. Брестница (община Тервел) и с. Краище (община Генерал Тошево). В 46, или в 21.4% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително, като в 10 населените места живеят от 1 до 10 души включително.

Най-големият град в областта е град Добрич с население 80 936 души, който е  девети по големина в страната след Сливен (83 371 души) и преди Шумен (72 997 души). В Добрич живеят 47.5% от населението на областта.

Най-малки по брой на населението в област Добрич са с. Иречек (община Каварна), с. Огражден (община Генерал Тошево),  с. Стаевци (община Шабла) и с. Войниково (община Тервел) с под 5 жители, а най-голямото село в областта е с. Оброчище (община Балчик)  – 2 101 души.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *