Бизнес Генерал Тошево Общество

Отдават под наем Комплекс „Басейна” в Ген. Тошево

Процедура за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на Комплекс „Басейна” в Генерал Тошево обяви Общината. Той ще бъде отдаден за срок от 10 години при начална годишна наемна цена 29 640 лева с ДДС.

Комплексът представлява сграда със застроена площ /ЗП/ 426 кв. м, масивна конструкция, построена през 1973 г., реконструирана през  2011 г. Тя разполага със соларна тераса със ЗП 174 кв. м, дървен навес „Заведение за обществено  хранене“ със ЗП 114 кв.м, машинно помещение /помпена станция/, масивна конструкция. Има открит плувен басейн с размери:  дължина 25 м, ширина 12.50, обем 380 куб. м и площадка за душове.

Критерият за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не по-ниска от началната годишна  цена. Гратисният период на плащане  на наема е 2 години, считано от датата на сключване на наемния договор. В  едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем наемателят се задължава да извърши ремонтни дейности в имота, с които същият ще се използва по предназначение, съгласно Закона за туризма и Закона за физическото  възпитание и спорта.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в зала „Дора Габе“, на 7 май от 9 часа. Конкурсните книжа се закупуват в касата, намираща се в Информационния център, до 12 часа на 5 май. Документи за участие в конкурса се подават в Информационния център до 15 часа на 5 май включително.

Участниците в конкурса заплащат  депозит в размер на 2 470 лева в касата или по IBAN сметка на община Ген.Тошево. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 5 май след закупуване на тръжни документи.

За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности”  при Община Генерал  Тошево, ул. „В.Априлов”  № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 39.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *