Бизнес Общество

Отдават под наем за 10 години язовир „Дрян” в община Ген. Тошево

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за предоставяне под наем на язовир „Дрян”, публична общинска собственост, обяви Община Генерал Тошево. Водната площ е 135 783 кв. м. Язовирът се отдава под наем за срок от 10 години при начална годишна наемна цена 3 600 лева без включен ДДС.

В конкурса могат да участват лица, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирната стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна стена и на съоръженията към нея. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрол на техническото им състояние, хидроспециалист е лице, което притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план са изучавани предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръженията към тях.

Критерият за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не по-ниска от началната годишна цена. Гратисният период на плащане  на наема е 1 година, считано от датата на сключване на наемния договор. В  едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем спечелилият участник трябва да извърши зарибяване на язовира (сом, шаран, каракуда, белица, червеноперка и други) на стойност не по-малка  от годишния наем.

Спечелилият участник  се задължава да извърши следните дейности в имота:        

 – да осигури свободен достъп до зони и условия за отдих и спортен риболов на населението като представи тарифа за предлаганите услуги;          – да осигури свободен достъп до язовира при провеждане на Еньовски фолклорен събор „Край язовира“ и други общински мероприятия, включени  в културния календар на Общината.

Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка всички предписания, касаещи наетия имот, дадени от оторизираните институции. 

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация в Генерал Тошево, в зала “Дора Габе“, на 5 май от 9 часа. Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център, срещу такса от 20 лева до 12 часа на 29 април.     Документи за участие в конкурса се подават в Информационния център на Общинската администрация до 15 часа на 29 април включително.

Участниците в конкурса  заплащат  депозит в размер на  360 лева в касата на Общината или по IBAN сметка. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 29 април след закупуване на тръжни документи.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *