Водещи новини - дясно Общество

16 април – Ден на Българската конституция и празник на юристите

16 април е Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите в България. Денят се отбелязва от 1991 година по инициатива на Съюза на юристите в България. На тази дата през 1879 година е приета Търновската конституция – първата българска конституция, която се превръща в законодателна основа за обществено-икономическото развитие на новоосвободената държава.

Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат. Значението на термина конституция се е променяло и развивало през вековете.

Конституция се нарича основният закон на държавата, който установява принципите на управление – формата, структурата и процедурите на държавните и местните органи, икономиката и обществото и отношенията между държавата и гражданите. В този формален смисъл всяка държава има конституция. Поначало тези принципи са подредени в писмен документ.

Систематизирано и обобщено може да се каже, че конституцията:

– е систематизирана съвкупност от правни норми, имащи най-висок ранг

– регулира основния правов ред в държавата относно нейната форма, структура и организация;

– установява и урежда отношението „държава-гражданин“.

– е създадена на основата на общественото съгласие и по особен ред.

Конституцията е правно нормативно произнасяне с най-висока сила по основните ценности и по основните принципи за упражняването на властта в държавата.

Материалното понятие за конституция посочва двата задължителни елемента на конституцията – разделение на властите и гаранция на правата на гражданите. Това съвременно разбиране се изгражда едва от края на 18 век с движението за конституционализъм.

 снимка: NOVA

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *