Бизнес Общество Шабла

Специализирана техника и системи за предупреждение ще помагат при бедствия и аварии в регион Шабла-Овидиу

Интерактивна карта ще спомага за предотвратяване на бедствия и извънредни ситуации на територията на двете общини – Овидиу и Шабла. Вече са закупени и инсталирани системи за ранно предупреждение и оповестяване на населението и в двете общини.

За проведена онлайн пресконференция на 12.04.2021 г., по проект № ROBG-393 Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, съобщиха от Областния информационен център в Добрич /ОИЦ/, Проектът се финансира от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Безопасен регион“, а водещ бенефициент е Община Овидиу, Румъния, с партньори – Община Шабла и Фондация „Идеин Развитие“, гр. Русе. Осигурената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 988 827,18 евро, като сумата за Община Шабла е 409 407,64 евро.

Пресконференцията бе открита от Мариян Жечев, кмет на Община Шабла, с участието на членовете на доброволното формирование и представители на всички партньори по проекта. Целта на пресконференцията бе да се представят постигнатите резултати по проекта и приносът и финансирането, което се осигурява от ЕС. Общата цел на проекта бе да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на аварии и реакцията на властите и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране на заплахи за здравето както и целостта на гражданите и стоките, за да се гарантира сигурна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.

Проектът бе насочен към създаване на иновативно партньорство в трансграничния регион в областта на ранното предупреждаване и реагирането при извънредни ситуации, при което се прилага управление на риска по отношение на качеството и чиито партньори ще разполагат с необходимото специализирано оборудване и умения, които да им позволят да реагират в един от най-важните териториални проблеми: земетресения и други извънредни ситуации.

В рамките на  дейност „Подобряване на капацитета за превенция и интервенция на местните власти в рискове и извънредни ситуации възникнали в рамките на трансграничния регион“  са разработени две цифрови карти, достъпни на интернет адрес: https://www.hazmaps.eu, илюстриращи потенциални природни опасности и възможни аварийни рискове на териториите на двете общини. Закупени и инсталирани са системи за ранно предупреждение и оповестяване на населението и в двете общини.

Проведени са съвместни обучения на доброволните формирования от двете общини. Доброволците са получили знания в областта на ефективната превенция и управление на риска в трансграничния регион, полезни съвети за това как да реагират в ситуация на пожар, наводнения, земетресения и други природни бедствия и извънредни ситуации. Осъществен е и обмен на добри практики между екипите на доброволните формирования от общините.

По дейност „Оборудване и обучение на трансгранични доброволчески екипи за намеса в рискови ситуации“ е закупена спасителна лодка с двигател и колесар, която ще бъде от полза при кризисни ситуации по вода.

Благодарение на проекта, Община Шабла разполага с високопроходимо специализирано превозно средство за интервенции при снежни бури и наводнения. За зимния сезон ще бъде оборудвано с роторен снегорин, V-образно гребло и пясъкоразпръскващо устройство, а в случай на наводнения ще му бъде монтирана помпа, която ще може да изпомпва големи количества вода. За доброволците на Община Шабла е закупена екипировка за действие в извънредни ситуации в т.ч. необходимото защитно облекло, дихателни апарати, медицински комплекти за оказване на първа помощ, санитарна носилка, прожектори, електрогенератор, противогази, радиостанции, пожарогасители и др. В рамките на проекта община Овидиу се снабди с противопожарен автомобил, линейка тип Б и спасителна лодка, както и микробус за превоз на лица.

В края на пресконференцията, г-н Жечев благодари на партньорите по проекта и всички, които допринесоха за успешното му изпълнение. Той също така сподели, че се надява да продължи изграденото досега съвместно сътрудничество с бъдещи съвместни проекти и инициативи.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *