Водещи новини - дясно Общество

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ от Добрич дава възможност за стаж на младежи

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е неправителствена организация в обществена полза и е организация от съмишленици, която от 23 години работи за достойния и независим живот на лица с интелектуални затруднения и техните семейства. Имаме повече от 50 проекта свързани с застъпничество, обучения, предоставяне на помощ, подкрепа и консултиране. Преди две години създадохме нашето социално предприятие „Чудната градина“. То дава работа на 22 души с увреждания и  е най- голямото по мащаб в България.

Фондация „Св. Николай Чудотворец““ е приемаща организация в „Социални иноватори“ – програма за обучителни практики на младежи в НПО.

Фондация „Св. Николай Чудотворец“ изпълнява през 2021г. програма „Социални иноватори“, възложена от Български център за нестопанско право със срок на изпълнение 31 август 2021г. Във фондацията са подготвени двама ментори, които да осигурят обучение, чрез формата провеждане на стаж, на двама младежи между 18- и 29-годишна възраст. Фондацията осигурява сертификат за проведен стаж, както и съвместно договорена програма на обучението, свързана с потребностите на студентите в тяхното обучение.

Във връзка с дистанционната форма на обучение и работа е допустимо стажът да се проведе както присъствено, така и онлайн за студенти, които са базирани извън София.

В срок до 15 май 2021г. се приемат заявки за участие в стаж с продължителност 80 часа, разпределени в работни часове, съобразно възможностите на младежите, но не по-късно от месец август 2021г. До 25 май 2021г. ще бъдат обявени одобрените участници, като до 1 юни 2021г. ще бъде договорена съвместно тяхната програма на обучението с двама ментори от фондацията.

Обучителната програма дава идеална възможност на младежи между 18- и 29-годишна възраст, които:

  • не учат и не работят или
  • са студенти и на които им предстои да завършат обучението си в сферата на
  • хуманитарните или социални науки, или
  • наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си, и

и искат да развият своите умения за работа в гражданския сектор.

Кандидатите студенти могат да бъдат само в следните специалности:

  • Хуманитарни науки в професионални направления: Филология, История и археология, Философия, Религия и теология;
  • Социални, стопански и правни науки в професионални направления: Социология, Антропология и науки за културата, Психология, Политически науки, Социални дейности, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Администрация и управление, Икономика, Туризъм.

Инициативата е свързана с изпълнение на съвместни дейности по казуси от неправителствения сектор, лицензиране на социалните услуги в държавни институции, отчитане на дейността, подготовка на проектни предложения, обучения и правна помощ на деца и семейства. Ще бъдат одобрени двама участници, уведомени до 25 май 2021г.

Стажът се провежда под ръководството на ментори, които ще оказват пълно съдействие, в рамките на 4 часа дневно или по индивидуално изготвен план. На успешно преминалите 80 учебни часа ще се издаде сертификат, както и документ за признаване на стажа от съответното висше учебно заведение.

За кандидатстване за участие в програмата, в срок до 15 май 2021, изпратете мотивационно писмо за участие и автобиография до Управителния съвет на фондация „Св. Николай Чудотворец“ на адрес:  stnocolay@yahoo.com .

При въпроси ни позвънете на тел: +359 898 593 598 или ни пишете на лични съобщения в страниците на Фондацията или Чудната градина.

Обучителната практика, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *