Водещи новини - дясно Общество

Анкетьори тръгват по домовете. В област Добрич ще бъдат посетени 240 домакинства

Националният статистически институт провежда изследване за доходите и условията на живот сред 9 200 домакинства в цялата страна.  През април започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2021”.

Област Добрич е представена в извадката с повече от 240 домакинства, разпределени в 27 населени места: гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Генерал Тошево,
гр. Каварна, гр. Тервел, гр. Шабла, с. Безмер, с. Белгун, с. Бенковски, с. Видно, с. Врачанци,
с. Граничар, с. Гурково, с. Добрин, с. Златия, с. Каблешково, с. Карапелит, с. Коларци, с. Кранево, с. Крушари, с. Ломница, с. Оброчище, с. Победа, с. Подслон, с. Пчеларово, с. Царевец, с. Черна. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове.

Основните въпроси са демографски, социални, икономическа активност, достъп до образование и здравен статус.

  • Основни демографски и социални характеристики на домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други данни за членовете на домакинството
  • Монетарни (парични) показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и структура на доходите по източници (от работна заплата, от социални трансфери и други)
  • Немонетарни (непарични) показатели за условията на живот: основни данни за жилището (тип и обзавеждане на жилището); проблеми, свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване
  • Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други)
  • Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.

В периода април – май 2021 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *