Бизнес Генерал Тошево Общество

Обществена поръчка за сметосъбиране обяви Община Ген. Тошево

Обществена поръчка „Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в град Генерал Тошево по обособени позиции” обяви добруджанската община. Прогнозната й стойност е 962 191,57 лева без ДДС.

Обособена позиция 1 включва дейности по събиране на твърди битови отпадъци (ТБО) от 40 населени места на територията на община Генерал Тошево и извозването им на Регионалното депо за отпадъци в с. Стожер, община Добричка. Изпълнителят следва да организира и извършва услугите със собствени съдове, техника и персонал.

Обект на обособена позиция 2 е извършване на услуги по събиране и извозване на твърди битови отпадъци (включително и биоразградими) от град Генерал Тошево, включващи територии в регулационните граници, имоти, разположени в зоната между регулационните граници и извън регулация на града. Включва също почистване на териториите за обществено ползване на град Генерал Тошево.

В документацията на поръчката се посочва, че средният генериран годишен обем ТБО за селата в общината възлиза на 1727,05 тона през периода 2019-2020 година, а за цялата община – 4635,73 тона. Средното количеството биоразградими отпадъци, събрани и извозени на Регионалното депо, през същия период от град Генерал Тошево, е 492,69 тона годишно.

Прогнозният обем на обществената поръчка, предвид предстоящото възлагане на същите услуги за 24 месеца и коригиране след евентуално  увеличение на прогнозните количества (+8%), е:

  • за селата в общината: до 3730,43 тона;
  • за цялата община: до 10013 тона;
  • количеството биоразградими отпадъци, събрани и извозени на Регионалното депо: до 1064 тона.

Крайният срок за подаване на офертите е 28 април.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *