Бизнес Общество Туризъм

Приемът на заявления по фаза II на схемата за държавна помощ за 35 евро стартира от днес

Днес стартира приемът за заявления за кандидатстване по втората фаза на схемата за държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм.

Мярката представлява безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на оперативен капитал за туроператорите, които осъществяват организирани туристически пътувания с въздушен транспорт до  България. Помощта ще  обхваща полетите извършени в периода от 01.01.2021 г. до 31.05.2021 г.

Допустими кандидати (бенефициенти) за помощта по фаза II са туроператори, които в туристическите пакети, продавани на туристите, са използвали услугата на  въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и редовни полети с капацитет не по-малко от 100 места до нашата страна.

Допустимите по мярката кандидати могат да получат помощ в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Помощта се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базирано Заявление за кандидатстване и подаване на заявлението и придружаващите го документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следните адреси:

Ръководството за работа със системата СУНИ (вкл. видеоръководство) е достъпно на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual 

Крайният срок за кандидатстване е 07.06.2021 г.,16:30 ч. българско време.

източник: Министерство на туризма

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *