Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Над 2,6 млн. лв. за наемане на безработни в област Добрич – актуалните мерки за региона

Актуалните мерки – за запазване на заетостта и подпомагане на родители, бяха представени по време на виртуална информационна среща, от експертни на Областен информационен център-Добрич.

Детайлно – мерките за запазване на заетостта към Агенцията по заетостта и за подпомагане на родителите от Агенцията за социално подпомагане в условията на пандемия:

Мярка 60/40

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване по мярка 60/40 – за получаване на финансова подкрепа в размер на 60% от осигурителния доход на работниците за периода януари-март, е променен от 16.04.2021 г. на 15.04.2021 г. Промените от 1 април 2021 предвиждат:

  • изплащане на средствата за целия период или за част от периода от 1 април до 31 май 2021 г.
  • По мярката се изплащат средства за период до 3 месеца на работодатели от почти всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители, чиято работа е била преустановена, работили са на непълно работно време или са ползвали отпуск през периода на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка.

Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19

Финансовата подкрепа от 80 млн. лв. по проекта на Агенцията по заетостта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ е насочена към работодатели и самоосигуряващи се лица в секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, директно засегнати от извънредното положение. Компенсацията в размер на 290 лв. се предоставя за запазване на заетостта на работниците и се изплаща за цял календарен месец считано от 1 юли 2020 г. до 31.05.2021 г., за не повече от 6 месеца. Задължително е да се запази заетостта им през целия период на изплащане на компенсациите, както и за допълнителен период, равен на половината период на получените компенсации.

Подкрепата по проект „Запази ме“

По проект „Запази ме“ се предоставят компенсации в размер на 75% от месечния осигурителен доход за м. октомври 2020 г. за работници, осигурени в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Те трябва да са в неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда, за не повече от 60 дни в рамките на 2020 г., а с промените приети с ПМС 99/2021 за не повече от 90 дни в рамките на 2021 г. Допустимите икономически сектори може да видите тук https://bit.ly/3ubQjRH.

Мярката „Заетост за теб“

Със средства по проект „Заетост за теб“ се предоставя възможност работодателите да наемат безработни лица за период до шест месеца, като на работодателя се изплаща минимална заплата и дължимите осигуровки за всеки нает. Финансовите средства по проекта са 160 млн. лв., от които 50 млн. лв. са заделени само за работодателите от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. За останалите работодателите от допустимите, средствата са разпределени на квотен принцип по общини, като за област Добрич бюджетът възлиза на 2 646 998,99 лв. Желаещите да се включат в проекта е необходимо да подадат Заявка за свободни работни места и изискуемите документи по електронен път на следния линк: https://bit.ly/3k91er4.

“Детегледач” – за родители на деца до 12 годни

За осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12 годишна възраст, по проект „Родители в заетост“ ще се предоставя услугата „Детегледач“. Максималният срок за ползване на детегледач е 18 месеца или докато детето навърши 5 или 12 г. От услугата могат да се възползват родителите на деца до 5 г., които не са записани на ясла или детска градина; многодетни родители на деца  до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата им посещават детски ясли/градини или училища, както и регистрирани безработни родители. Заявленията ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани).

Финансова подкрепа за родители с деца до 14 години

Родители с деца до 14 години в неплатен отпуск имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Мярката има подоходен критерий, който беше увеличен на 150% от минималната заплата. Така семейство с едно дете трябва да има доход до 2925 лв., а с две и повече – до 3900 лв. Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение. Заявления се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *