Образование Общество Шабла

Ученик от община Шабла ще получава награда по повод 24 май

Статут на годишна награда на ученик от община Шабла, която ще бъде връчвана по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, предстои да приеме на предстоящото си заседание Общинският съвет. То ще се проведе на 31 март от 13.30 часа.

Дневният ред на заседанието предвижда приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла. Ще бъде внесена докладна записка относно предоставяне и актуализиране на ползването на общинските мери, пасища и ливади. Ще бъде отчетено изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Шабла за 2020 година.

Съветниците ще се запознаят с изпълнение на решенията на ОбС за второто шестмесечие на 2020 година. На вниманието им ще е докладна  записка относно приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Шабла за 2020 година. В дневния ред е включен и Отчет на Концепцията за интегриране на ромите в общината (2014 -2020 г.)  за изминалата година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *