Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Над 290 милиона евро са били чуждите инвестиции в област Добрич през 2019 година

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2019 г. възлизат на 291.9 милиона евро, съобщават от Статистиката. Това е с 6.4% по-малко в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.2% и съответно 11.9% от тези в рамките на Североизточния район.

През 2019 г. най-голям е обемът на направените преки чуждестранни инвестиции в промишления сектор – 222.7 милиона евро, или с 2.3% по-малко в сравнение с 2018 година.

В сектор „Операции с недвижими имоти“ инвестициите са 44.3 милиона евро – със 17.7% по-малко в сравнение с предходната година.  Тези две дейности заедно формират 91.5% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции, а относителният им дял нараства общо с 1.2 пункта спрямо 2018 година.

В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 15.1 милиона евро, или с 37.5% по-малко спрямо предходната година.

И през 2019 година с най-голям обем на направените преки чуждестранни инвестиции е община Каварна – 189.2 милиона евро, следвана от Община Добрич – 68.2 милиона евро. Двете общини заедно формират 88.2% от общия обем инвестиции в областта, а относителният им дял нараства общо с 4.2 пункта спрямо 2018 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *