Бизнес Водещи новини - дясно Общество

До 2 април работодатели от област Добрич могат да кандидатстват за средства по мерките за заетост

Работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., съобщават от Дирекция “Бюро по труда” – Добрич.

Мерките са за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 •              безработни младежи до 29 години, свободни средства – 6245 лв.;
 •              за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст, свободни средства – 4143 лв.;
 •              за стажуване безработни лица, свободни средства – 4116 лв.;
 •              безработни лица на първите 5 работни места, разкрити от работодатели-микропредприятия, свободни средства – 21 453 лв.;
 •              безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, на пълно или непълно работно време, – свободни средства -6 664  лв.;
 •              безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, свободни средства – 4 259 лв.;
 •              безработни над 55-годишна възраст, свободни средства – 7 357  лв.;
 •              за чиракуване и осигуряване на наставник, свободни средства – 5 229 лв.;
 •              безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование, свободни средства – 4 893 лв.;
 •              безработни лица с трайни увреждания, свободни средства – 4 188 лв.

По тези мерки работодателите могат да подават заявки за свободните работни места до 02.04.2021 г., включително.

Извън този срок работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 •              безработни младежи до 29 години с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, свободни средства – 3 892  лв.

По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания свободните средства са 7 930 лв., а за обучения на възрастни ресурсът е 3 875 лв.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *