Водещи новини - дясно Крими Общество

Ефективност: 633 бързи производства и 905-има предадени на съд за година в област Добрич

Окръжна прокуратура-Добрич отчита бързина и ефективност с 633 бързи производства за 2020 година, спад на престъпленията против личността, но и ръст при общоопасните престъпления, както и против дейността на държавните органи и обществените организации.

Днес, 29.03.2021 г., в рамките на отчетно съвещание, провело се онлайн, Окръжна прокуратура-Добрич съобщи за спад в броя на наблюдаваните и новообразуваните производства през 2020 г. В срещата участваха г-жа Стелияна Кожухарова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров, неговите заместници – Иван Тодоров и Илия Николов, и прокурорите от структурата, всички прокурори от съдебния район на Окръжна прокуратура-Добрич, директорът на ОД на МВР – Добрич старши комисар Никола Панчев, директорът на ТД „НС“ – Добрич Георги Георгиев и началникът на отдел „Разследване“ в ОД на МВР – Добрич Ивелин Иванов.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Добрич Радослав Бухчев подчерта, че „за намаляване броя на извършените престъпления в областта неоспорима роля изиграха провежданите от полицията в координация с прокуратурата специализирани полицейски операции“.

4409 е броят на преписките, по които прокурорите в региона са работили през миналата година, като 98,14 % от тях са решени. Устойчива е тенденцията за много висок процент на приключване на преписки в края на отчетния период.

През 2020 г. прокурорите в съдебния район на Окръжна прокуратура-Добрич са наблюдавали 4420 досъдебни производства. Новообразуваните дела са 2039. Магистратите в областта са работили по 633 бързи производства.

В съда са внесени 859 прокурорски акта, от които 320 са обвинителни актове, 413 са предложения за споразумения и 126 са предложения за освобождаване  от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

През 2020 г. на съд са предадени 905 лица. 796 лица са осъдени с влязла в сила присъда.

Окръжна прокуратура-Добрич отчете и спад в престъпленията против личността, намаляване на досъдебните производства за престъпления против собствеността и стопанството, лек спад при документните престъпления и престъпленията против реда и общественото спокойствие. От друг страна се отчита ръст в броя на общоопасните престъпления – 735 (717 за 2019 г.) и престъпленията против дейността на държавните органи и обществените организации – 73 (за 2019 г. те са 45).

Налице е тенденция към намаляване броя на наблюдаваните досъдебни производства, свързани с незаконен трафик на хора, както и на тези, свързани с държането и разпространението на наркотични вещества.

През 2020 г. в Добричкия съдебен район са били наблюдавани 50 досъдебни производства, свързани с т.н. корупционни престъпления и 59, касаещи извършени данъчни престъпления. Делът на решените дела от тези категории е устойчив.

През миналата година прокурорите от Окръжна прокуратура-Добрич са внесли в Окръжен съд-Добрич 28 граждански иска, като 18 от тях  са за прекратяване на търговски дружества, а 10 за поставяне под пълно запрещение.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Добрич  Радослав Бухчев подчерта, че и през 2021 г. ще продължи съвместната работа на прокуратурата и органите на МВР в насока противодействие и намаляване на битовата престъпност и посегателствата срещу възрастни хора, разкриване и разследване на престъпна дейност с предмет наркотични вещества, противодействие на престъпленията по транспорта,  както и на тези, свързани с тежката престъпност, корупцията, изпирането на пари, злоупотреби с фондове и имущество на ЕС, данъчни и финансови престъпления и незаконен трафик на хора и наркотици.

След доклада всички участници в онлайн съвещанието се включиха в дискусия по основните акценти от него, по актуални теми от обществено значение и по важни приоритети за настоящата 2021 година. На онлайн съвещанието бе дадена висока оценка на работата на прокурорите в региона и бе изразено удовлетворение от постигнатите резултати.

източник: пресцентър на АП-Варна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *