Водещи новини Политика

Радослав Добрев, ГЕРБ-СДС: Завръщането на младите хора на село зависи от икономическите условия

Радослав Добрев е кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС за предстоящия парламентарен вот на 4 април

Кой е Радослав Добрев?

Кореняк добруджанец съм, възпитан от семейството си да обичам земята, труда и хората от моя роден край. Знам, че с постоянство, търпение, грижа и всеотдайност се постига житейски успех. Затова останах да живея и работя тук – в Добруджа. Създадох овощна градина,  вече предлагам плодовете на труда си на хората. За да съм компетентен и успешен, завърших висшето си образование в Икономически университет, Варна. Останах при корените на дедите си, защото съм убеден, че в Отечеството коравият залък е по-сладък от деликатесите в чужбина.

Вие сте млад човек, избрал да се върне в родния край и да се реализира в областта на аграрната икономика. Защо? Кое е онова, което може да накара и други млади хора да се завърнат, да работят и живеят на село?

За да останат тук, да се завърнат и други млади хора на село или в малките населени места, на първо място трябва да се създадат съвременни икономически условия. Според Аларт, базисните потребности за благополучието на индивида са три: „да имаш” – материалното богатство – жилище, заетост, условия на труд, образование и здраве. „Да обичаш” отразява необходимостта от емоционална подкрепа и социална солидарност – семейство, приятели, колеги, съседи. „Да бъдеш” е потребността от себеутвърждаване и успешна интеграция в обществото, проявление на стремежа към социален престиж, лично достойнство, борбен и иновативен дух и да заслужиш доверието на хората.

Освен условията и възможностите за реализация голямо значение има и подкрепата от семейството, споделянето на еднакви ценности и избор на еднакъв начин на живот. Сега във времето на пандемия много хора се върнаха на село и работят от дома си. Оцениха спокойствието, чистотата на въздуха, простора, безгрижието и свободата за децата им. Наличието на интернет и отворената форма на социалната мрежа ни позволи бърз и неограничен достъп до информация и външни ресурси т.е. „свързващият капитал”. „Обвързващият капитал” пък е насочен навътре към спояване на специфични идентичности в хомогенна група и разчита на силната солидарност в групата и мобилизирането на ресурсите й. Той стимулира обединение в браншови организации и клъстери. Неслучайно се утвърди мнението, че светът е едно „глобално село”. Нарасналите възможности за избор, налагането на модела на природосъобразен живот и засилената потребност от  съхранение на здравето, както и достойното самопредставяне в обществото, осигуряват път към оживяване и подмладяване на малките населени места, което е и моя кауза.

ГЕРБ: Икономическата ни политика ще даде шанс и формула да отключим потенциала си. Отчитайки новите световни реалности и в синхрон с целите на ЕС за интелигентен преход, ясно дефинираме посоките на българската икономическа трансформация: • Иновативна, • Дигитална, • Човешка, • Без излишен отпечатък върху природата

Може ли и как да се противодейства на тенденцията за обезлюдяване на селата и демографският срив, които са особено отчетливи в община Крушари?

Икономическите условия, инфраструктурата са важен фактор в процеса за възраждане на българските и добруджанските села. Успехът е в целенасочени, координирани, синхронизирани, постоянни и стимулиращи мерки от страна на държавата и общините за привличане на инвестиции, реализиране на необходими за населението резултати от проекти, финансирани с  европейски средства. Рехабилитирането  на пътищата осигурява  достъп до качествени здравни грижи и възможност за осмисляне на свободното време – развлечения; спорт; изкуство, кино, театър, галерии – които са значими области за себеутвърждаване за младите хора. Правителството одобри изменение в Програмата за развитие на селските райони. Страната ни ще разполага с близо 887 милиона евро по ПРСР за 2021 и 2022 година. Първите приеми на проектни предложения ще са още през тази година. Създадена е възможност, сега трябва тя да се реализира от общините със смислени, приоритетни проекти, които да обновят инфраструктурата, а после да доведат до инвестиции и работни места.

Общините насочват усилията си още и към преодоляване проблемите с разпокъсани, маломерни, затревени и труднодостъпни терени; мерки, за да се увеличи срокът за отдаване под наем на земи с неблагоприятни характеристики; ограничаване неправомерното превръщане на пасища в земеделски земи чрез разораване. Тези усилия подпомагат земеделските стопани,  стимулират  и регулират условията за различните сектори в земеделието. Бъдещето на земеделието е в модернизацията и дигитализацията, а това е в профила на младия предприемач и бизнесмен. Прецизно земеделие с GPS навигация, следене в реални условия на показателите на машините, начини на управление от офис и мобилно приложение за по- ефективно и по- продуктивно високотехнологично земеделие. Предстои дигитализиране на селското стопанство, а това предоставя възможности за инвестиции в нови технологии. Модерните методи в аграрния сектор помагат за изхранване на населението и осигуряват устойчивост на селското стопанство, а това подпомага както производителите, така и потребителите. В същото време потребителите настояват храната им да идва по традиционните начини за отглеждане и се налага предпочитание към биопродуктите. Засилва се интересът към българската селекция на земеделската продукция. Затова трябва да балансираме между развитие на технологиите и традиция в производството на продукти и сортове, характерни за Добруджа.

ГЕРБ: Икономика от ново поколение: Тази политика ще насочим към увеличаване на възможностите за иновации, дигитализация, технологичен трансфер и инвестиции в умения на работната сила. В резултат ще се повиши производителността на труда, ще се разширят производствените възможности и ще стимулираме промяна на продуктовата структура – към такава с по-висока добавена стойност.

Какво трябва да се прави, за да запазим чисти природните ресурси на Добруджа?

Икономическото развитие в един свят на пандемия, на трансформация изисква от нас да се възползваме от сегашната криза, за да пренастроим икономическите си приоритети и да заложим на модернизация, за да се радваме на чист въздух, вода, земя. Вместо да се радваме на „квоти”, трябва да търсим решения за бъдещето, защото екологията не е лукс, а необходимост. Създадена е и възможност в ПРСР да се подпомогнат селските райони при провеждане на необходимите структурни промени в изпълнение на Европейския зелен пакт. Те имат жизненоважна роля за прехода към екологична устойчивост и за постигане целите за климата и околната среда. България е на 30-о място в света в Индекса за екологична ефективност 2018 и на трето в региона на Източна Европа. За сравнение с предходната статистика през 2016 г. тя бележи напредък. Опазването на природата е задача, в която трябва да се включат всички, без да се опитват да противопоставят индустрия на екология. Един спор, който опира до това каква икономика и какъв околен свят ще оставим на следващите поколения. Това изисква от всички да стимулират и разчитат на научните изследвания, да  насочват инвестиции в сфери, които осигуряват бъдещо високотехнологично и „чисто развитие” на индустрията, необходими са и  административни и данъчни преференции за „чистите производства”. Всички тези мерки създават нови работни места, които могат да върнат младите в селата, в малките населени места, в България. Младите предприемачи и бизнесмени са амбициозни, готови да се заемат с по-трудна, но перспективна работа. Те са  умерено рискуващи, уважаващи традициите и личното си достойнство, отговорни и трудолюбиви, свързани с родния край.

Добруджанската земя е плодородна. На нея вирее всичко – и полезни култури, и плевели и вредители. От нашия труд и любов зависи каква реколта отглеждаме, с какво храним ближния, какво редим на трапезата си в празник и делник. Да бъдем мъдри и отговорни и  на парламентарните избори да гласуваме с бюлетина номер 28!

ГЕРБ: Преодоляване на негативните демографски тенденции: Новите инвестиции в индустрията и услугите създадоха работни места за високоплатени и висококвалифицирани специалисти, което е чудесна възможност за заетост на завърнали се българи, получили добро образование в чужбина.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *