Добрич Общество Политика

МВР в Добрич ще съдейства за гласуване на гражданите без валидни документи за самоличност

Звената “Български документи за самоличност” при СДВР и областните дирекции на МВР /ОД на МВР/ ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание, съобщават от Община Добрич. Служителите ще работят и на 4 април от 8.30 до 19.30 часа.

Предприети са действия с цел българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи /лична карта или личен /зелен/ паспорт/ защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В седмицата преди 4 април, когато ще се проведат изборите за Народно събрание, Дирекция “Български документи за самоличност” /БДС/ е създала следната организация за работа:

– В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявления за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност;

– При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 2 април по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

– Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОД на МВР или в районно полицейско управление за дните от 30 март до 3 април от 8.30 до 17 часа и на 4 април от 8.30 до 19 часа. В случай, че работното време на звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в неговите рамки, като задължително ще се спазва периодът на 3 април /събота/ и 4 април /неделя/. Информация за работното време на БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административното обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОД на МВР.

– Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

– В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко районно управление СДВР или ОД на МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 4 април.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *