Бизнес Култура Общество

Три кредита за над 1,9 млн. лв. ще изтегли Община Добрич, предстои е-обсъждане

Три кредита предвижда да изтегли управата на Община град Добрич, на обща стойност 1 900 800 лв. Кметският екип предвижда да инвестира средствата за ремонт на две от знаковите сгради на град Добрич – концертна зала “Добрич” (Органова зала) и Зала “Нели Божкова”.

Предстои провеждането на публично обсъждане, което е планирано за 25 март 2021 г. /четвъртък/ от 16.00 часа.

От общинска администрация уточняват, че “във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено чрез платформа за видеоконферентна връзка – WEBEX, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност”. Регистрация и включване – чрез посочения линк → https://dobrich.webex.com/meet/webex

Ето и средствата, според тяхната насоченост, които е планирано да бъдат изтеглени по формата на дългосрочен общински дълг.

І. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”.

  • Предназначение на дълга: –  финансиране на проект “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”, приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
  • Стойност на дълга – до 693 500 лв.

ІІ. Кредит за финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането на проект “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”. 

  • Предназначение на дълга: –  финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането напроект “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич”, приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
  • Стойност на дълга – до 218 500 лв.

ІІІ. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект ” Обновяване на културна инфраструктура – Зала Нели Божкова”.

  • Предназначение на дълга: –  финансиране на проект “Обновяване на културна инфраструктураЗала “Нели Божкова”, приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.
  • Стойност на дълга – до 988 800 лв.

От Общината информират, че очакват мнения, препоръки и предложения:

  • в деловодството на Община град Добрич
  • на електронен адрес priemna@dobrich.bg
  • на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 01.04.2021 г. 

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Пълното съдържание на официалната Покана от Община град Добрич, за публично обсъждане на трите кредитни линии ↓

pokana_dulg_publi4no

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *