Бизнес Общество

НАП-Добрич: Дарителите намаляват данъчните си основи с до 65%

От офиса на НАП в Добрич напомнят на физическите лица, които са направили дарения през 2020 година, че могат да намалят законно данъците си, които трябва да платят през  2021 година. Данъчното облекчение за дарения се ползва с подаване на годишната данъчна декларация в срок до 5 май 2021 г. и при условие, че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително и когато се подава коригираща декларация. При подаването на годишната декларация дарителите попълват приложение № 10, което е неразделна част от годишната данъчна декларация.

Дарителите могат да намалят с до 65%  данъчната си основа, ако са изпълнени определени условия. С до 50% може да се намали данъчната основа с дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” и/или на Центъра „Фонд за лечение на деца”. Друго данъчно облекчение, което могат да ползват гражданите, е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура, може да се намали с до 15 %  данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд “Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и

възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Данъчното облекчение може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в

полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища. Данъчните облекчения за дарения могат да се

ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от ЕС. В тези случаи към годишната данъчна декларация задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Повече информация за ползването на данъчните облекчения може да се намери на електронната страница на НАП – www.nap.bg  и на телефона на информационния център на приходната агенция 0700 18 700.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *