Бизнес Водещи новини

Два проекта за производство на лавандула финансира МИГ Добричка

Два проекта, насочени към отглеждане на лавандула, ще блъдат реализирани с подкрепата на Местната инициативна група «Добричка».

Сдружение МИГ Добричка подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съобщиха от там.

По единия проект земеделският производител Стефан Лалов ще създаде нови насаждения от лавандула за добив на биологични суровини и закупуване на машина за косенето и прибирането й. Той е на стойност 128 495.75 лв., от които безвъзмездното финансиране е 50%.

По проекта ще бъде закупена и инсталирана нова машина за косене и прибиране на лавандула на стойност марка CLIER на стойност 100 000,00 лв. Ще се закупи лицензиран разсад от лавандула сорт «Севтополис» на стойност 6 600,00 лв., осигуряват се и първоначални разходи за създаване на насаждение от 33 дка лавандула – 16 095,75 лв.

В изпълнение на проекта се предвижда създаване на ново насаждение от 33 дка  лавандула в землището на с. Котленци, общ. Добричка, както и закупуване на машина за косенето и прибирането й. С нея за кратки срокове и в най-подходящия момент ще могат да бъдат събрани цветовете, както от новите насаждения, така и от съществуващите такива, засяти на площ от 52,435 дка. Съществуващите насаждения са в преходен период за преминаване от конвенционално към биологично земеделие, като към края на м. май 2019 г. ще бъдат сертифицирани. Биологичното земеделие при отглеждането ще се прилага и за новите насаждения.  

Другият проект е за закупуване на трактор за отглеждане на лавандулови насаждения на стойност 149 620,99 лв., като помощта е 50%. Бенефициент е „АГРО ТЕРА БГ“ ЕООД.

През 2018 година фирмата взема решение да отглежда нетрадиционната за Добруджа етерично – маслена култура – лавандула, с цел диверсификация на приходите от стопанството, като в стопанската 2018/2019 прави стъпка за реализация на взетото решение. За осигуряване на високо качество на продукцията е необходима модерна и прецизна техника за обработка на площите и за навременно изпълнение на мероприятията съгласно технологията по отглеждането на културите. В изпълнение на проекта е планирано закупуване на трактор, с който да се осъществява обработката на 300 дка насаждения с лавандула, находящи се в село Карапелит, общ. Добричка, където за засаждането, растежа и отглеждането на лавандула съществува благоприятно съчетание на почвени и природно-климатични условия. С реализацията на проекта се предвижда разкриване на едно работно място.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *