Здраве Крими Общество

Обсъждат Програма за намаляване риска от бедствия – кои са опасностите в община Добрич?

Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община град Добрич до 2025 година е публикуван за обществено обсъждане, съобщават от администрацията. Обсъждането продължава до 10 април. Мнения и предложения на граждани по проекта се приемат на email: dobrich@dobrich.bg

Програмата включва различни прояви за превенция на риска. Сред тях са кампания за създаване на доброволно формирование за община Добрич, премахване на образували се нерегламентирани сметища, изграждане на локални системи за оповестяване.

В програмата е залегнало още стимулиране на застраховането, поддържане на проводимостта на съоръженията за отвеждане на повърхностни дъждовни води, обучения и съвместни тренировки на органите за управление, изработка на аварийни планове на обекти с рисков потенциал и др.

Предвижда се реализиране на проект „Корекция на дере и почистване на коритото на река Добричка“.

Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет, се посочва в Програмата. Реализирането й се фокусира върху намаляване уязвимостта на населението и инфраструктурата от бедствия; Подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия, повече инвестиции в дейности за намаляване на риска от бедствия и др.

В Програмата се казва, че територията на Община град Добрич може да бъде изложена на следните видове опасности: сеизмична опасност, опасност от наводнения, опасност от замърсяване след радиационна авария и трансграничен пренос на радиация, опасност от пожари, опасност от неблагоприятни метеорологични явления (обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване, горещини, опасност от промишлени аварии, опасност от биологично заразяване.

Територията на Община град Добрич попада в Североизточния сеизмичен район – включва Горнооряховската сеизмична зона, Шабленската зона и Дунавската зона.

На територията на общината няма изградени язовири, но реална опасност от наводнение при обилни дъждове представляват микроязовирите “Плачидол 1 и 2 ” (община Добричка), които отстоят на около 4 км от урбанизираната територия на общината. При преливане на язовира (скъсване на стената) е възможно, но малко вероятно образуване на невисока вълна и заливане на ниските части по поречието на река Добричка.

На територията на Община град Добрич има един обект с висок рисков потенциал – складово стопанство за втечнен нефтен газ пропан-бутан „Топливо“ АД (гара Север) и два обекта с нисък рисков потенциал – „Тедива“ ООД – дружество за производство на мека мебел – леснозапалим дунапрен, лакове, лепила и бои, отделящи токсични вещества и „Агрохимикали“ ЕООД – дружество, съхраняващо и търгуващо с торове и препарати за растителна защита.

В община град Добрич функционират и няколко потенциално опасни обекти, съхраняващи и употребяващи промишлени отровни вещества и леснозапалими течности.

Програма за намаляване на риска от бедствия на територията на Община град Добрич до 2025 година (ПРОЕКТ) ↓

Proekt_Programa_Namalen_Risk

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *