Общество Шабла

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа” стартира Община Крушари

Нова социална услуга – „Асистентска подкрепа”, стартира Община Крушари в качеството си на доставчик в изпълнение на Закона за социалните услуги. Приемът на документи от кандидатите за потребители започна вчера.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на услугата са следните целеви групи:

  • – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес. Максималната  продължителност за ползването й от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи се подават в стая 111 на първия етаж в сградата на Община Крушари всеки работен ден от 8.30 до 17 часа. Допълнителна информация може за бъде получена на тел. 05771/20-24, вътрешен 111. Документи могат да се изпращат и на официалния имейл на Община Крушари  krushari@krushari.bgу от където могат да бъдат и изтеглени.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *