Добричка Общество

Кампания за събиране на опасни отпадъци организира Община Добричка

Кампания за разделно събиране и приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата организира Община Добричка, съобщават от местната администрация. Тя се осъществява чрез любезното съдействие на фирма „БалБок Инженеринг“ АД, притежаваща разрешително за дейността си по Закона за управление на отпадъците.

Фирмата ще разположи мобилен събирателен пункт до сградата на кметството на село Стефаново на 16 март от 10 до 16 часа.

Всички домакинства могат да предоставят следните видове опасни битови отпадъци:

  • Живак и живакосъдържащи уреди– луминесцентни тръби и живачни термометри,
  •  Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, политури, разтворители, разредители за бои, терпентин, лепила, мастила и смоли,
  • Домакински препарати и химикали – перилни и почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, пестициди, киселини, основи, реактиви, химикали,
  • Замърсени опаковки – съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества,
  • Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *