Бизнес Общество Спорт

Община Балчик търси изпълнител на изграждането на спортен комплекс в кв. „Балик”

Обществена поръчка с предмет избор на изпълнител на строително-монтажни работа /СМР/ на обект “Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време в кв. „Балик” в Балчик” обяви Общината в Белия град. Тя е за изпълнение на СМР за изграждане на спортен комплекс в квартала.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 390 028, 80 лева без ДДС. Тя се финансира по проект “Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик“, финансиран по Процедура за подбор на проектни предложения по мярка “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група “Шабла–Каварна–Балчик”.

Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде определен в договора за нейното изпълнение, на основание предложението направено от участника, определен за изпълнител. Участниците следва да предложат срок за изпълнение на СМР, като се съобразят с обема на работите и организацията, която предвиждат да приложат. Възложителят определя срок за изпълнение минимум 75 и максимум до 150 календарни дни. Максималният срок е предвиден за изпълнение общо на всички обекти, включени в предмета на поръчката.

Начинът на възлагане на обществената поръчка е публично състезание. Крайният срок за подаване на офертите е 23 март.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *