Водещи новини - дясно Каварна Общество

Общинският съвет прие Бюджет 2021 на Община Каварна (21,1 млн. лв.)

На свое редовно заседание днес, Общинският съвет в Каварна прие бюджета на общината за 2021 г., в размер на 21 116 321 лв. – с 3 439 430 лв. повече в сравнения с бюджета на общината за 2020 г.

Бюджетът е най-важният документ за Община Каварна. Той е съобразен с редица нормативни документи, сред които Закона за Държавния бюджет на РБългария за 2021г., Постановление 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г., Закона за публичните финанси, Решение 790/30.10.2020г. за приемане на стандарти, за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на 3-годишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна, Указания относно съставянето и изпълнението на бюджета на общините, и на сметките за средствата от ЕС за 2021 г., дадени с ФО №1/18.01.2021 г. на Дирекция „Финанси на общините“ във финансовото министерство и др., каза пред съветниците кметът Елена Балтаджиева.

Общинските съветници приеха предложенията на Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и евродондове в ОбС, които вече са част от цялостния документ.

От Бюджет 2021 г. на Община Каварна – 21 116 321 лв.,  приходи за делегирани от държавата дейности са 10 448 611 лв., за местни дейности –  7 765 684 лв. Към тях се добавя преходен остатък по бюджетни сметки в размер на 2 902 026 лв.

По разходите в размер на 21 116 321 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи за делегирани от държавата дейности са 11 321 817 лв. За местни дейности са 8 703 897 лв. За дофинансиране на държавни дейности – 1 090 607 лв.

Гласувани са целеви средства за помощи на граждани, субсидии на читалища и спортни клубове,  МБАЛ-Каварна и културни мероприятия на територията на Община Каварна.

За финансиране на капиталовите разходи са предвидени 11 895 728 лв., включително и средства по евро проекти за изграждане на инфраструктурни обекти – пътища, техническа инфраструктура..

В Бюджет 2021 г. са гласувани 10 000 лв. представителни разходи на кмета на Общината и 3 000 лв. – за ОбС.

Общинските съветници възложиха на кмета на Община Каварна – Елена Балтаджиева, да определи второстепенните разпоредители на бюджетни средства и да определи бюджетите им.

източник: пресцентър на Община Каварна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *