Бизнес Култура Общество

Нов проект обединява млади хора и общности в България и Румъния

Млади хора от България и Румъния се включват във формирането на Кохезионната политика 2021-2027 г.

В началото на тази година, сдружение „Международен институт по мениджмънт“ стартира поредния си проект насочен към младежите. Проектът „RoBulUs: Инструменти за засилване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“, договор №: 2020CE16BAT118 се финансира от Европейския съюз и е с продължителност 12 месеца. Той е насочен към повишаване участието на младите хора в планирането и изпълнението на Политиката на сближаване (Кохезионна политика) на Европейския съюз в периода 2021-2027 година, с фокус върху Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027.

Инициативата RoBulUs ще допринесе за подобряване на комуникацията и сътрудничеството между гражданите и местните администрации, повишаване устойчивостта на регионалните публични политики и инвестиции и подобряване на културата на участие на младите хора във формиране на новите политики на Европейския съюз в България и Румъния. Също така повишаване на осведомеността и стимулиране интереса сред младите хора към използването на регламентирани възможности за участие в процесите по вземане на решения за планирането и изпълнението на оперативните програми.

По проектната дейност ще бъдат обхванати млади хора на възраст 18-30 години, живеещи в трансграничния регион в България и Румъния, представителите на Съвместните работни групи по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България и на местните власти и администрации в българо-румънския трансграничен регион.

Проектът RoBulUs стартира с проучване на българското и румънското законодателство, в рамките на което ще бъдат идентифицирани съществуващите процедури и ще бъдат очертани практически приложимите механизми на участие на гражданите в процеса на разработване и изпълнение на Оперативни програми.

Ще бъдат представени успешни истории за участие на активни граждани и организации в изпълнението на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България от предходни програмни периоди. Добрите практики ще бъдат публично представени на интернет страница на проекта, включително и чрез видео заснемане и излъчване, и ще  послужат като позитивен пример за мотивиране на местното население в региона за по-дейно участие в разработването и изпълнението на новите цели на програмата.

Разработените механизми за гражданско участие и представените добри практики ще бъдат дискутирани в рамките на две фокус групи, организирани в трансграничния регион (в град Добрич и в град Констанца) с участието на младежки работници, лидери и млади хора, с опит в реализацията на проекти в България и Румъния.

Специално внимание е отделено на онлайн-базираните разработки по проекта. Ще бъде създадено ръководство “Стъпка по стъпка” за участие на младите хора в процеса на вземане на решения, на регионално и местно ниво, по отношение на планирането и изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2021-2027 г., което ще бъде изцяло дигитализирано и широко достъпно в интернет. Младите хора ще бъдат ангажирани и въвлечени в процесите на вземане на решение и участие при формиране на местни политики чрез мобилно приложение, което ще обединява и представя по достъпен и разбираем начин разработените по проекта продукти, както и актуална информация за програмата. Използването на приложението ще улесни достъпа до информация и ще подобри комуникацията между гражданите и съответните институции.

източник: ОИЦ-Добрич

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *