Бизнес Общество

Нова крайна цена на тока в област Добрич от юли 2021 г. ще иска ЕНЕРГО-ПРО

Ценовите си намерения, които да влязат в сила от началото на юли 2021 г. обявиха дружествата от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна. Крайната цена за потребителите ще се повиши с нови 1,7%, в случай, че комисията за енергийно регулиране одобри внесените от компанията аргументи.

Новите търговски цени за мрежови услуги и снабдяване и към крайните клиенти в Североизточна България ще са в сила от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г.

В становището си, от ЕНЕРГО-ПРО посочват: В съответствие с нормативната уредба и във връзка с очакванията КЕВР да определи нов тригодишен регулаторен период от 1 юли 2021 г. за електроразпределителните дружества, Електроразпределение Север АД ще предложи да бъдат утвърдени нови стойности на ценообразуващите елементи, които да формират необходимите годишни приходи за осъществяване на лицензионната дейност по разпределение на електрическа енергия за потребителите на Североизточна България. При така предложените за утвърждаване годишни приходи за осъществяване на дейността по лицензия, операторът на мрежата  ще гарантира предоставянето на сигурна и качествена услуга на своите клиенти. Предложението на дружеството ще включва инвестиционна програма в размер на 40 млн. лв. за всяка от годините на регулаторния период, както и капиталови и оперативни разходи. В случай че КЕВР утвърди предложението на дружеството,  средната крайна цена за битовите потребители ще се увеличи с 0,45%.

В заявлението за утвърждаване на цени на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще бъде отчетен ефектът от продължаващия процес на либерализация на пазара и ще се съдържат мотиви относно необходимостта от признаване на пълния размер на надбавката за дейността, регламентиран в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. В случай че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за битовите потребители на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще се увеличи с 1,25%. Допълнително,  ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще заяви за признаване и разходи, които произтичат от наложени на дружеството задължения по Закона за енергийната ефективност.

Общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар при така направените предложения за нови цени ще бъде 1,7%.

Увеличението е изчислено при сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар, без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР за предстоящия ценови период.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *