Водещи новини - дясно Каварна Общество

Бюджетът в размер на 21.1 милиона лева бе приет в Община Каварна

Общинският съвет /ОбС/ в Каварна прие бюджета на общината за 2021 г. на свое редовно заседание днес. Той е в размер на 21 116 321 лв. – с 3 439 430 лв. повече в сравнения с бюджета за 2020 г.

Приходите за делегирани от държавата дейности са 10 448 611 лв., за местни дейности –  7 765 684 лв. Към тях се добавя преходен остатък по бюджетни сметки в размер на 2 902 026 лв.

Разходите, разпределени по функции, дейности и параграфи, за делегирани от държавата дейности са 11 321 817 лв. За местни дейности са 8 703 897 лв. За дофинансиране на държавни дейности – 1 090 607 лв.

Гласувани са целеви средства за помощи на граждани, субсидии на читалища и спортни клубове,  МБАЛ-Каварна и културни мероприятия на територията на община Каварна.

За финансиране на капиталовите разходи са предвидени 11 895 728 лв., включително и средства по евро проекти за изграждане на инфраструктурни обекти – пътища, техническа инфраструктура.

В бюджет 2021 г. са гласувани 10 000 лв. представителни разходи на кмета на Общината и 3 000 лв. – за ОбС.

Общинските съветници възложиха на кмета Елена Балтаджиева да определи второстепенните разпоредители на бюджетни средства и бюджетите им.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *