Водещи новини - дясно Общество Тервел

Мария Гочева остава председател на ОбС в Тервел

Председателят на Общинския съвет /ОбС/ на Тервел Мария Гочева остава на длъжността си. Днес на заседание на местния парламент по предложение на общинския съветник Пламен Желязков точката, която предвиждаше откриване на процедура за предсрочно прекратяване на правомощията й, бе извадена от дневния ред.

Припомняме, че предложението бе внесено от група от шестима общински съветници от ДПС. Според посочените мотиви искането бе заради неизпълнение от страна на председателя на ОбС на задълженията по чл. 15 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На заседанието бе приет бюджетът на Тервел за 2021 година. Той е в размер на 17 261 803 лева. Взаимоотношенията с централния бюджет са 12 300 990 лева. От тях 9 547 390 лева са обща субсидия за делегирани от държавата дейности. Общата изравнителна субсидия е 1 685 900 лева. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища сумата е 187 000 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи – 880 700 лева.

Собствените приходи в бюджета са формирани в размер на 2 914 191 лева, като основен дял заемат приходите от собственост, общинските такси и данъчните приходи. В бюджета са включени преходни остатъци от 2020 година в размер на 2 638 719 лева.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 10 061 725 лева. Разходите за местни дейности са 6 605 025 лева, а за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 595 053 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *