Добричка Общество

1.7 милиона лева са постъпили в Община Добричка от общинска собственост през м. г.

В размер на 1 770 456 лева са приходите на Община Добричка през 2020 година от общинска собственост. Това стана ясно от Отчета за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през м. г., приет на заседание на Общинския съвет днес.

През 2020 г. са проведени 42 търга за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, земеделска земя, орехи и терени в урбанизираните територии, както и продажба на общински имоти. Издадени са 248 заповеди за определяне на наемател или купувач и са сключени 366 договора за отдаване под наем и 17 – за продажба.

Най-много са приходите – 1 315 373 лева, от отдаване под наем на земеделски земи, дворни места и терени. Те са по сключени договори през последните пет години. От наем на трайни насаждения – лозя и орехи, са постъпили 28 823 лева, а от пасища и мери – 164 843 лева. От ползване на полските пътища приходите са 86 326 лева.

В резултат на разпоредителните сделки са извършени продажби на стойност 108 048 лева. Събраните наеми по всички действащи договори да обекти и жилища са в размер на 50 309 лева. За учредените права на прокарване и сервитути на физически или юридически лица са получени приходи в размер на 4 191 лева. Постъпилите средства от концесии на язовири Плачи дол 1 и Полковник Минково и от наем на язовири Плачи дол 2 и Полковник Иваново са 12 549 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *