Бизнес Водещи новини - дясно Култура Образование Общество Спорт Туризъм

Приеха бюджета на Добрич за 2021 година, целта му е повече стабилност за Общината

С 30 гласа „за“ и 4 „въздържал се“ общинските съветници на Добрич приеха Бюджета на Общината за 2021 година. Той е в размер на над 84,8 милиона лева.

Планираните местни приходи за 2021 година са над 30,2 милиона лева, а приходите от държавните дейности са 54,6 милиона лева.

По време на дискусията в залата на местния парламент Детелина Николова предложи да се завиши приходната част на бюджета с 200 000 лева в перото за приходи от имуществени сделки, като тези средства се насочат за ремонти на уличната мрежа.

Предложението не бе прието. Кметът на Добрич Йордан Йорданов посочи, че към бюджет 2021 е подходено по-консервативно, с цел Общината да излезе стабилна от кризата. По думите му най-важна е стабилността, а по-късно, при актуализацията на бюджета, могат да залегнат още дейности и инфраструктурни проекти, важни за града. „Кризата още не е приключила. Радвам се на положителните прогнози за тази година, но нека видим първо как се движи пандемията. Ако всичко върви както трябва, ще направим актуализация“, каза Йорданов.

Според съветника Иво Пенчев бюджетът е балансиран, но има подценени пера в приходната част, като например при отстъпеното право на строеж. Той посочи още, че постъпленията от пазарите са занижени, при положение че централният пазар ще бъде затворен за реконструкция чак в края на тази година.

От имуществените данъци, най-много средства през 2021 година се очаква да влязат в общинската хазна от данъка върху превозните средства – 4,3 млн.лв. Очакваните постъпления от общински такси са 7,9 млн.лв., при 8,4 милиона лева през миналата година.  Приходите от туристическия данък се очаква да бъдат 25 000 лева – с 20 хиляди по-малко от 2020 година.

В бюджета са осигурени средства за дейността на Общински фонд „Здраве“ и за финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми  в размер на 40 000 лева.

Предвидени са средствата за поевтиняване на карти за градски транспорт на пенсионери над 70 години и безплатни карти на хора с увреждания в размер на 100 000 лв.

За осветление на улици и площади са планирани 500 000 лв.

За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа се предвиждат 1 568 151 лв.,  в т.ч. и зимно поддържане на уличната мрежа.

За извършване на строително-монтажни работи  по инсталиране и поддържане на светофарни уредби, по полагане на хоризонтална маркировка,  по изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения, за текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти и поддръжка на улично осветление средствата са  604 310 лв.

Заделени са 2 139 117 лв., осигуряващи дейностите по озеленяване в града и поддръжка на градски парк „Свети Георги“.

За безплатен превоз на граждани до гробищния парк и специализиран превоз на хора с увреждания се планират 85 000 лв. Разходите за мероприятия по Програма “Синди” и общински програми за младежта, хора от “третата възраст”, закрила на децата и др. са 10 000 лв. За проекти на юридическите лица с нестопанска цел за решаване на проблеми на местната общност се заделят 15 000 лв.

Средствата за Програмата за развитие на туризма са 47 042 лв.

Разходите за Звено „Синя зона“ са в размер на 395 472 лв.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *